Pháp thí thắng mọi thí - Pháp hỷ thắng mọi hỷ - Ái diệt thắng mọi khổ - Niết-bàn lạc tối thượng.

Tin tức >> Phật sự Viện Nghiên Cứu

Họp Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam

Chiều ngày 06/01/2019, Hòa thượng Giác Toàn – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, cùng với quý TT. Phó Viện trưởng: Thích Tâm Đức (Thường trực), Thích Minh Thành (Đặc trách Đại tạng kinh), TT. Minh Tông, Thích Nhật Từ (Đặc trách Đại tạng kinh), TT. Thích Phước Đạt, cùng với chư Tôn đức Trưởng/ phó Phân viện, Trung tâm, Ban và Bộ phận Văn phòng có phiên họp tại Tòa Viện trưởng để đúc kết hoạt động Phật sự 6 tháng và định hướng hoạt động 6 tháng sắp tới.


Trong phiên họp, chư Tôn đức nhiệt tình trình bày những suy nghĩ của mình về nội dung phiên họp. Như bản Kế hoạch ấn hành Đại tạng kinh Việt Nam do Đại đức Giác Hoàng trình bày, dự kiến sẽ ấn hành từ quý I đến tháng 10 năm 2022 với 3 mảng: Phật giáo Nam truyền, Phật giáo Bắc truyền và Phật giáo Việt Nam. Số tập dự kiến là 140 tập; mỗi tập 1.000 – 1.200 trang, khổ 20 x 27 cm, bìa cứng, mạ chữ vàng. Vì kính trọng các bậc Tôn trưởng đã có công dịch thuật trong thuở ban đầu, Viện sẽ in một số bản kinh quan trọng với 2 bản dịch. Phần lớn còn lại là in một bản. Các bản dịch khác sẽ đăng tải trên trang mạng internet để các độc giả rộng đường tham khảo.

Thượng tọa Nhật Từ - Phó Viện trưởng đặc trách Đại tạng kinh đề xuất, khổ của Đại tạng kinh nhỏ hơn Đại tạng hiện hành, khổ như Linh Sơn Pháp Bảo Đại tạng kinh. Dự kiến 126 tập, ưu tiên in Chánh tạng Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền. Các bản Sớ giải sẽ được phân công dịch và in trong nhiệm kỳ sắp tới. Đồng thời, Thượng tọa cũng xin đề nghị đổi danh xưng là TAM TẠNG PHẬT ĐIỂN VIỆT NAM. Vì Thượng tọa cho rằng, danh xưng trên sẽ rộng và chính xác hơn ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM. Tất cả mọi thử vẫn còn để mọi người suy tư.

Ngoài ra, một số vấn đề liên hệ khác cũng được trình bày. Cuộc họp kết thúc trong niềm hoan hỷ và dự kiến sẽ có phiên họp trong thời gian gần nhất của Hội đồng Quản trị, đặc biệt là những vị phụ trách Đại tạng kinh.

Viện cũng đã thống nhất ngày lễ tất niên của Viện là ngày 18 tháng Chạp Mậu Tuất (nhằm thứ Tư, 23/01/2019). Trân trọng kính mời chư Tôn đức trong Viện và quý Phật tử gần xa dành thời gian đến dự.

Một số hình ảnh trong buổi họp:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đại Tạng Kinh Việt Nam

Tháng Năm