Pháp thí thắng mọi thí - Pháp hỷ thắng mọi hỷ - Ái diệt thắng mọi khổ - Niết-bàn lạc tối thượng.

Phật giáo Việt Nam

Tiểu sử Hòa thượng Thích Đức Chơn(1932-2017)
Tiểu sử Hòa thượng Thích Đức Chơn(1932-2017)

Cố Hòa thượng húy thượng Nguyên hạ Mỹ, tự Đức Chơn, hiệu Hải Tánh, thế danh Phạm Hữu Thầm, sinh năm 1932 tại làng Quy Lai xã Phú Thạnh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tiểu sử Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Sam (1929 - 2018)
Tiểu sử Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Sam (1929 - 2018)

TIỂU SỬ ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THANH SAM Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Chứng minh BanTrị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Ninh; Nguyên Chánh Thư ký Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh; Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; Nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh; Nguyên Ủy viên UBTƯMTTQVN; Nguyên Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIII, XIV, XV, XVI, Ủy viên MTTQVN tỉnh Bắc Ninh; Trưởng Môn phái tổ đình Vĩnh Nghiêm - Đức La (Bắc Giang) Viện chủ tổ đình Đại Thành, chùa Đáp Cầu, chùa Bồ Sơn, chùa Thiên Thai (thôn Bảo Tháp); chùa Mỹ Lộc (H.Gia Bình), chùa tổ Đại Bi (Bắc Ninh)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Cảnh (1937-2018)
Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Cảnh (1937-2018)

Hòa thượng đạo hiệu Thích Minh Cảnh, thuộc dòng Lâm Tế Chánh Tông đời thứ 40. Hòa thượng thế danh Nguyễn Hữu Danh, sinh ngày 12-11-Đinh Sửu (1937) tại làng Mỹ Tho, quận Cao Lãnh (Đồng Tháp).

Đại Tạng Kinh Việt Nam

Tháng Năm