Pháp thí thắng mọi thí - Pháp hỷ thắng mọi hỷ - Ái diệt thắng mọi khổ - Niết-bàn lạc tối thượng.

Kinh Tương Ưng Bộ

Kinh Tương Ưng Bộ
Kinh Tương Ưng Bộ

Tác giả: HT. Thích Minh Châu

Dịch giả:

Danh mục: Kinh

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hồng Đức

Giá bán: 420,000 VNĐ

SƠ LƯỢC NỘI DUNG

 Tương Ưng Bộ (Samyutta Nikàya) là bộ kinh thứ ba trong 5 bộ kinh tạng Pàli (Trường bộ, Trung bộ, Tương Ưng bộ, Tăng Chi bộ, và Tiểu bộ). Bộ kinh là một tập hợp các bài kinh dài ngắn không đều, nhưng đa số là các bài kinh ngắn, được sắp xếp và kết nhóm theo từng loại chủ đề, gọi là Tương Ưng (Samyutta). Có tất cả là 56 Tương Ưng được bố trí vào 5 tập, gọi là 5 Thiên (Vagga):

  1. Thiên Có Kệ (Sagàthàvagga Samyuttapàli): gồm 11 Tương Ưng (11 Chương)
  2. Thiên Nhân Duyên (Nidànavagga Samyuttapàli): gồm 10 Tương Ưng
  3. Thiên Uẩn (Khandavagga Samyuttapàli): gồm 13 Tương Ưng
  4. Thiên Sáu Xứ (Salàyatanavagga Samyuttapàli) : gồm 10 Tương Ưng
  5. Thiên Đại Phẩm (Mahàvagga Samyuttapàli): gồm 12 Tương Ưng

 

SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC

Mua Sách

Kinh Tương Ưng Bộ

Kinh Tương Ưng Bộ

Tác giả: HT. Thích Minh Châu

Dịch giả:

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hồng Đức

Giá bán: 420,000 VNĐ

Số Lượng:

Vui lòng chọn số lượng

 Tương Ưng Bộ (Samyutta Nikàya) là bộ kinh thứ ba trong 5 bộ kinh tạng Pàli (Trường bộ, Trung bộ, Tương Ưng bộ, Tăng Chi bộ, và Tiểu bộ). Bộ kinh là một tập hợp các bài kinh dài ngắn không đều, nhưng đa số là các bài kinh ngắn, được sắp xếp và kết nhóm theo từng loại chủ đề, gọi là Tương Ưng (Samyutta). Có tất cả là 56 Tương Ưng được bố trí...

Đại Tạng Kinh Việt Nam

Tháng Năm